Доставката се извършва в срок от 1 (един) до 5 (пет) работни дни след потвърждаване на вашата поръчка.